Η BL Blupath Ltd, μια Κυπριακή νεοσύστατη εταιρία ανάπτυξης διαδικτυακών τεχνολογιών, έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη της πλατφόρμας “Infopoint”, ενός σύστηματος που αναπτύχθηκε για την υποστήριξη μικρομεσαίων πολιτιστικών και τουριστικών ιδρυμάτων όπως μουσεία, γκαλερί τέχνης και διαχειριστές τουριστικών ορόσημων.

Το Infopoint δημιουργήθηκε ως μια πολύ-λειτουργική λύση που στόχο έχει να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη ιδρυμάτων να χρησιμοποιούν πολλαπλές διαφορετικές πλατφόρμες για τις διάφορες ανάγκες αποθήκευσης πληροφοριών σχετικά με τα εκθέματα τους, καθώς και επικοινωνίας με το κοινό τους.

Το Infopoint έχει σχεδιαστεί γύρω από τους 3 βασικούς λειτουργικούς πυλώνες της “διαχείρισης αρχείων”, της “επικοινωνίας” και της “συνεργασίας”. Στον πυρήνα της πλατφόρμας βρίσκεται το σύστημα διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών, που επιτρέπει σε ένα ίδρυμα να διατηρεί μια οργανωμένη και ταξινομημένη εσωτερική βάση δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα πολιτιστικά αντικείμενα και ορόσημα υπό τη φροντίδα του, καθώς και μια εσωτερική βιβλιοθήκη όλων των πολυμέσων του (ηχητικά αρχεία, βίντεο, εικόνες, κτλ.)

Στηριγμένες στο σύστημα διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών, έχουν αναπτυχθεί οι διάφορες λειτουργίες ‘επικοινωνίας’ της πλατφόρμας, που στόχο έχουν να επιτρέπουν στα ιδρύματα να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τα διάφορα ακροατήρια τους.

Ένα ίδρυμα μπορεί να εξάγει λεπτομέρειες σχετικά με τα πολιτιστικά αντικείμενα και τα ορόσημα που διαχειρίζεται στη Ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, να τις δημοσιεύσει σε μια ανεξάρτητη δική του δικτυακή πύλη για πρόσβαση από ερευνητές ή να τις εξάγει σε τρίτες ψηφιακές εφαρμογές μέσω API.
Το ίδρυμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Infopoint για σκοπούς άμεσης επικοινωνίας με τους επισκέπτες στο χώρο του, εξαλείφοντας την ανάγκη για δαπανηρές λύσεις όπως οι ακουστικοί οδηγοί. Η πλατφόρμα επιτρέπει στους διαχειριστές της να δημιουργούν γρήγορα και εύκολα ελκυστικούς, πλούσιους σε πολυμέσα, ψηφιακούς οδηγούς, καθώς και να αναπτύσσουν “Infopoints” μέσα στις εγκαταστάσεις τους που κατευθύνουν τους επισκέπτες στο περιεχόμενο αυτών των οδηγών μέσω των κινητών τους τηλεφώνων ή μέσω tablet που μπορούν να εγκατασταθούν στο χώρο.

Η πλατφόρμα Infopoint υποστηρίζει τέλος την συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων, επιτρέποντας τους να οικοδομήσουν κοινές βάσεις δεδομένων και αρχείων σχηματίζοντας πολλαπλές ανεξάρτητες ομάδες χριστών, η καθεμία από τις οποίες έχει την δική της ανεξάρτητη βάση δεδομένων.

Η πλατφόρμα Infopoint αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Έρευνα σε νεοσύστατες επιχειρήσεις» της πρωτοβουλίας «Restart 2016 – 2020». Τα προγράμματα «Restart 2016-2020» αποτελούν ένα πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο προγραμμάτων για την υποστήριξη της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και υλοποιείται σε συνδυασμό με άλλες εθνικές πρωτοβουλίες και προγράμματα.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας υποστηρίχθηκε από μια κοινοπραξία συνεργατών που περιελάβανε την Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας και το Ίδρυμα Μακάριος ΙΙΙ. Και οι δύο οργανισμοί παρείχαν τα πολύτιμα σχόλιά τους, την υποστήριξη και τις γνώσεις τους για την ανάπτυξη της πλατφόρμας και θα την αξιοποιήσουν στα δικά τους ανεξάρτητα έργα για επικοινωνία με τουρίστες και επισκέπτες στους χώρους τους.