Βλέπετε αλλά μην αγγίζετε; Ευκαιρίες ψηφιακής διάδρασης με συστήματα αφής σς μουσειακές εκθέσεις

Βλέπετε αλλά μην αγγίζετε; Ευκαιρίες ψηφιακής διάδρασης με συστήματα αφής σς μουσειακές εκθέσεις

Βλέπετε αλλά μην αγγίζετε; Ευκαιρίες ψηφιακής διάδρασης με συστήματα αφής σς μουσειακές εκθέσεις Παραδοσιακά, οι επισκέψεις μουσείων περιορίζονταν στην παρατήρηση των εκθεμάτων πίσω από γυάλινες προθήκες με πληροφορίες να βρίσκονται αναρτημένες σε σχετικές πινακίδες...