Μετά από απαίτηση του κοινού, ο Δήμος Λεμεσού εγκαθιστά το σύστημα πληροφόρησης Infopoint στο Πάρκο Γλυπτικής, σε συνεργασία με την κυπριακή εταιρεία Blupath Ltd.

Το σύστημα αποτελείται από δέκα πινακίδες, τοποθετημένες κατά μήκος του Πάρκου Γλυπτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν κείμενα για το εννοιολογικό σκεπτικό που διέπει το κάθε έργο, γραμμένα στην Ελληνική και την Αγγλική, από τη Δρα Νάτια Αναξαγόρου, Προϊστάμενη Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού και συνοδευόμενα από οπτικό υλικό του φωτογράφου Βάσου Στυλιανού.

Οι πινακίδες περιλαμβάνουν επίσης ψηφιακά σημεία πληροφόρησης Infopoint, προσβάσιμα διά της χρήσης κινητού τηλεφώνου, μέσω του οποίου λαμβάνεται απευθείας πληροφόρηση για τα έργα τέχνης. Κάθε πινακίδα είναι διαχωρισμένη σε δύο τμήματα, το αριστερό με τη φωτογραφία και την εννοιολογική ανάλυση του γλυπτού και το δεξί με οδηγίες αναφορικά με τη λήψη επιπρόσθετου επεξηγηματικού υλικού.

Το σύστημα προσφέρει στις χιλιάδες των επισκεπτών, ντόπιων και ξένων, τη δυνατότητα περαιτέρω εντρύφησης στα έργα, εισάγοντας παράλληλα τη χρήση ενός καινοτόμου προγράμματος «έξυπνης επικοινωνίας» και κατά συνέπεια τη μοναδική εμπειρία μιας διαδραστικής ξενάγησης.

Το έργο Infopoint σχεδίασε, υλοποίησε και εγκατέστησε η εταιρεία Blupath, ως προσφορά προς τον Δήμο Λεμεσού, με τη στήριξη της Cyta, που υπήρξε ο κύριος τεχνολογικός χορηγός, καθώς επίσης και των εταιρειών Askanis Group of Companies, Medochemie και Remedica.

Το διαδραστικό αυτό ψηφιακό σύστημα, ευδιάκριτο και διακριτικό ταυτόχρονα, στοχεύει στη διάχυση πληροφόρησης, η οποία δεν παρεχόταν μέχρι τώρα, χωρίς να παρεμβαίνει στη θέαση και την πρόσληψη των έργων. Τα σημεία συνδυάζουν μια σειρά ενσωματωμένων τεχνολογιών συνδεσιμότητας (RFID, e-bar codes, dynamic URL και Bluetooth Eddystone) που επιτρέπουν τη λήψη ενημερωτικού υλικού κατευθείαν στο κινητό του επισκέπτη.