Βλέπετε αλλά μην αγγίζετε; Ευκαιρίες ψηφιακής διάδρασης με συστήματα αφής σς μουσειακές εκθέσεις

Παραδοσιακά, οι επισκέψεις μουσείων περιορίζονταν στην παρατήρηση των εκθεμάτων πίσω από γυάλινες προθήκες με πληροφορίες να βρίσκονται αναρτημένες σε σχετικές πινακίδες δίπλα από κάθε εκθέμα. Στην καλύτερη περίπτωση ο επισκέπτης είχε στη διάθεση του κάποιο ξεναγό ή μια συσκευή ηχητικής ξενάγησης την οποία μπορούσε να δανειστεί από το γραφείο υποδοχής του μουσείου. Στις μέρες μας η τεχνολογία έχει εντελώς μεταλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τα εκθέματα, καθιστώντας εφικτή τη δυνατότητα της δημιουργίας ψηφιακών εμπειριών διάδρασης, ικανές να εμπλουτίσουν σημαντικά την εμπειρία σε ένα δεδομένο πολιτιστικό πλαίσιο.

Οποιασδήποτε στρατηγική ψηφιακής επικοινωνίας στηρίζεται σε δυο βασικές συνιστώσες: α) την επιλογή του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για ένα δεδομένο έργο, και β) το δημιουργικό κομμάτι της οικοδόμησης της ψηφιακής εμπειρίας στη βάση των δυνατοτήτων που παρέχει ο εξοπλισμός ο οποίος προ-επιλέξαμε.

Σήμερα η αγορά παρέχει μια πληθώρα εξοπλισμού επικοινωνίας: ψηφιακά κιόσκια, οθόνες αφής, συσκευές tablet, μικροπομποί Bluetooth και NFC διαφόρων ειδών, υπέρυθρους αισθητήρες, συσκευές εικονικής και ενισχυόμενης πραγματικότητας (virtual & augmented reality), προβολείς, και ποικίλες άλλες συσκευές συνδεσιμότητας. Η εταιρία μας, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις, το κόστος της εγκατάσταση ανάλογων τεχνολογικών λύσεων υπερβαίνει τις οικονομικές δυνατότητες ενός οργανισμού – εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων οι οποίες μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στον οποιοδήποτε προϋπολογισμό.

O πλέον καθοριστικός παράγοντας φυσικά κάθε αλληλεπιδραστικής στρατηγικής είναι η διαδραστική εμπειρία που προσφέρει ο εξωπλισμός μας. Αναμφίβολα, ένας επισκέπτης δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μια τεχνολογία απλά και μόνο για να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες τις οποίες θα μπορούσε να λάβει μέσα από μια παραδοσιακή σήμανση ή καρτέλα. Συνεπώς, για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε καλύτερα τις δυνατότητες των τεχνολογικών αυτών λύσεων σας παραθέτουμε μερικά παραδείγματα εφαρμογών σε 5 διάφορετικά μουσεία ανά την υφήλιο, με ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την ανάρτηση μας σε έργα που βασίζονται σε χρήση οθονών αφής και ψηφιακών κιοσκιών .